Ken je deze woorden?

Door woordspelletjes te spelen, leer je ook foutloos te spellen. Het zijn spelletjes waarbij de spelers woorden moeten vinden en soms bedenken om punten te scoren of daarvoor soms een zelf instelbare bepaalde tijd hebben. Woordspelletjes zijn oorspronkelijk veelal bordspelletjes of spelletjes op papier, zoals woordzoekers en kruiswoordpuzzels. In deze spellen moeten spelers hun kennis van woorden en spelling gebruiken om punten te scoren door het vormen van woorden met behulp van letters of aanwijzingen.

Dit is een lijst met enkele woorden die vaak als moeilijk worden beschouwd:

 1. Paradox:Een paradox is een uitspraak (meestal een hele zin) waarvan de onderdelen op het eerste gezicht met elkaar in tegenspraak zijn.
 2. Accommodatie: Overnachtings- en uitgaansmogelijkheden zoals campings, bungalowparken, hotels en restaurants.
 3. Onomatopee is een woord dat fonetisch het geluid dat het beschrijft nabootst of suggereert, en dat deel uitmaakt van de woordenschat …
 4. Excentriek Iemand wordt excentriek genoemd als hij gedrag vertoont dat door de communis opinio (gemeenschappelijke mening) als ongewoon, vreemd, abnormaal of onbehoorlijk wordt beschouwd.
 5. Filosofie Als je filosofie (ook wel wijsbegeerte) studeert, leer je zelfstandig, analytisch en logisch nadenken vanuit een kritische, open, nieuwsgierige houding
 6. Bureaucratie Bureaucratie ontstaat meestal omdat sterk gespecialiseerde routinetaken moeten worden uitgevoerd volgens tal van geformaliseerde regels en voorschriften.
 7. Consequent houdt in dat er rechtlijnig wordt vastgehouden aan iets dat eerder gedaan of besloten is. Het één vloeit in dit geval logischerwijs voort uit het ander
 8. Synthese is een samenvoeging van ongelijksoortige zaken, zodat er iets nieuws uit ontstaat
 9. Perceptie Waarneming

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van woorden die mensen vaak als uitdagend ervaren. Het kan nuttig zijn om de uitspraak en de betekenis van deze woorden op te zoeken om ze beter te begrijpen en te kunnen gebruiken.

Een aantal veel gebruikte woorden nemen we hieronder op, om je of de juiste betekenis ervan te geven e.d.


—————————————————————–

Zowiezo, zo wie zo, zo ie zo, sowiezo. Hoe schrijf je het en waar komt het vandaan?

De enige juiste schrijfwijze is SOWIESO. Alle andere schrijfwijzen zijn fout!
Het betekent “in elk geval’. Het komt uit het Duits. In het Duits betekende sowieso letterlijk ongeveer ‘op die manier, zoals op die manier’, wat neerkomt op ‘nou, zo is het dus; wat kun je er verder over zeggen?’, ‘het maakt niet uit’. Zie verder in onze taal.nl


—————————————————————–


Waar komt het woord Dukdalf vandaan?
Een Dukdalf is de meerpaal waaraan schepen werden vastgelegd. De watergeuzen noemden die meerpalen Dukdalfen, omdat ze de stroppen hard eraan konden aantrekken alsof het de nek van Le Duc d’Alva betrof. Die meerpaal was voor hen het synoniem voor de alom in Nederland gehate hertog van Alva die onder meer de tiende penning als belastingheffing instelde. Het betrof 10% omzetbelasting op de verkoop van roerende goederen.

—————————————————————–Een oorwurm in de muziek is?
Een oorwurm in de muziek is een melodie, die, of een stukje daarvan, dat in je hoofd blijft hangen en er niet uit wil. Het is vaak een deel van een lied(je), waar je vaak helemaal niets mee hebt maar voortdurend opnieuw begint. Het is en muzikale obsessie.
Je kunt proberen een andere melodie er overheen te zetten, in de hoop dat die eerste melodie stopt, maar dat heeft soms tot gevolg dat er twee melodieën in je hoofd blijven rondzingen.
Het kan onder meer worden veroorzaakt door het horen van een bepaalde melodie of ritme dat blijft hangen in het geheugen. Een oorwurm kan dagenlang in iemands hoofd blijven zitten, waarbij het zich herhaaldelijk afspeelt, zelfs zonder externe stimulatie.
De beste methode om eraf te komen is de melodie van het hele lied(je) uit te zingen of te neuriën, maar soms weet je de rest van die melodie helemaal niet en dan werkt deze methode uiteraard niet.
Een voorbeeld van een bekende oorwurm is het door de zangeres Zonder naam zo vaak gezongen: Mexico. Je blijft het in je hoofd horen galmen. Vreselijk!

—————————————————————–

Consensus
Het woord “consensus” verwijst naar een algemene, algehele overeenstemming of een gedeelde mening die wordt bereikt door een groep mensen. Het betekent dat de leden van de groep het eens zijn over een bepaald standpunt, beslissing of actie.
Consensus wordt vaak gezien als een belangrijk element in democratische processen, waarbij verschillende belanghebbenden hun meningen en belangen samenbrengen om tot een gezamenlijke besluitvorming te komen.

—————————————————————–


Soorten elektrische- en hybride-aandrijvingen voor auto’s:

MHEV
Mild Hybrid Electric Vehicle (mild hybride voertuig) is een voertuig waarin een inwendige verbrandingsmotor wordt toegepast in combinatie met een elektromotor. De accu wordt opgeladen door de verbrandingsmotor en door regeneratief remmen. Het is niet mogelijk om volledig elektrisch te rijden.

HEV
Hybrid Electric Vehicle (hybride voertuig) is een voertuig waarin een inwendige verbrandingsmotor wordt toegepast in combinatie met een elektromotor. De verbrandingsmotor laadt de accu op en door regeneratief remmen gebeurt dat ook. De elektromotor en accu zijn groter dan bij een MHEV, waardoor het voertuig in staat is om korte ritten volledig elektrisch te rijden.

PHEV
Plug-in Hybrid Electric Vehicle (plug-in hybride voertuig): Dit is een voertuig waarin een inwendige verbrandingsmotor wordt toegepast in combinatie met een elektromotor. De accu wordt opgeladen via een laadkabel vanuit een externe bron en door regeneratief remmen. Als de accu bijna leeg is, grijpt de verbrandingsmotor automatisch in om het systeem tijdens het rijden op te laden. De accu en elektromotor hebben voldoende capaciteit om langere afstanden volledig elektrisch te rijden.

BEV
Battery Electric Vehicle (elektrisch accuvoertuig): een voertuig waarbij een elektromotor de aandrijving verzorgt. Het rijden gebeurt volledig elektrisch en een externe bron en door regeneratief remmen laden de accu op.

REEV
Range Extended Electric Vehicle (elektrisch accuvoertuig met range extender): een voertuig dat in aanvulling op de elektromotor is uitgerust met een kleine benzinemotor die als generator werkt om de accu op te laden en zo het bereik vergroot als de accu leeg raakt.


—————————————————————–Nanotechnologie

Nanotechnologie, oftewel nanotech, is de jongste hype in de wetenschap. In de praktijk gaat het om het maken en manipuleren van dingen tussen de 1 en 100 nanometer. Een nanometer is een miljoenste van een millimeter, honderdduizend keer kleiner dan de dikte van een mensenhaar.

Extreem klein dus, bevestigt Prof. Dr. Ing. Dave Blank, directeur van het MESA+ Instituut van de Universiteit Twente alias ‘Mr. Nano’. Maar de impact van deze technologie, een wetenschap die voor 1975 nog niet eens bestond, is vele malen groter dan wat wij voor die tijd ooit hadden kunnen bevroeden. “Denk aan laboratoria ter grootte van speldenpunt. Of zelfs aan de creatie van volkomen nieuwe, in de natuur niet voorkomende materialen.”

Hoe dat werkt? Alles om ons heen bestaat uit moleculen en atomen, ze zijn de bouwstoffen van de natuur. Maar als we dingen op het kleinste niveau kunnen aanpassen, gelden ineens heel andere natuurwetten als degene die wij gewend zijn.—————————————————————–

Ammehoela

Rond 1928 raakt via een Amsterdamse revue de uitroep ‘aan me hoela’ in omloop. Deze variant van ‘aan m’n reet’ bevat een verwijzing naar de Afghaanse koning Amanoellah (1892-1960), die zijn land in de jaren twintig van de vorige eeuw wilde hervormen naar westers model. De hervormingen leidden echter tot hevige protesten onder de bevolking, waardoor de koning in 1929 moest aftreden. In de revue leidde dit tot de volgende dialoog. “Zegt de een: ‘Ik ben de koning.’ ‘Ha, ha, jij koning? Aan me hoela’, lacht de ander, terwijl hij met zijn hand op zijn naar achteren gestoken bil slaat. Waarop de eerste: ‘Ja, ik ben koning Amanoellah!’” (Citaat onze taal.nl).

Het woord “ammehoela” is een informeel Nederlands woord dat wordt gebruikt om twijfel, ongeloof of afkeuring uit te drukken. Het kan worden gebruikt als een krachtige manier om te zeggen dat je het ergens niet mee eens bent of dat iets niet waar is. Het is een uitdrukking die vaak wordt gebruikt in informele gesprekken om een gevoel van ongeloof of ontevredenheid te uiten.


—————————————————————–


Wat zijn een Kiesdrempel, kiesdeler, voorkeurdrempel en restzetel?

Kiesdrempel

Als politieke partijen minimaal een vastgesteld percentage van de stemmen moeten halen om een zetel te bemachtigen, dan spreekt men van een kiesdrempel. De kiesdrempel staat dus voor het aantal stemmen dat nodig is voor het behalen van één zetel. Zo moeten partijen in Duitsland 5% van de stemmen halen, tenzij zij in ten minste 3 kiesdistricten een zogenoemd ‘Directmandat’ winnen. In Turkije is dit percentage zelfs 10%. Met een kiesdrempel wordt beoogd versplintering, met veel kleine partijen, te voorkomen.

Kiesdeler

Nederland kent formeel geen kiesdrempel. Wel komt een partij bij de Tweede Kamerverkiezing pas in aanmerking voor een zetel als het de kiesdeler heeft behaald. Een voorbeeld. Bij de Tweede Kamerverkiezing in 2017 werden 10.516.041 geldige stemmen uitgebracht. De kiesdeler was 10.516.041 : 150 zetels = 70.107.

Voorkeursdrempel

Na de verdeling van zetels over de partijen, stelt de Kiesraad vast welke kandidaten zijn gekozen. Zetels worden in eerste instantie toegekend aan kandidaten die met voldoende voorkeurstemmen zijn gekozen. In dat geval moet de kandidaat wel de voorkeurdrempel hebben gehaald. De voorkeursdrempel voor de Tweede Kamerverkiezing is 25% van de kiesdeler

Verdeling restzetels

Om restzetels te krijgen bij de Tweede Kamerverkiezingen of de verkiezing voor het Europees Parlement, moet een partij tenminste 1 zetel hebben behaald.

De verdeling van restzetels gebeurt volgens het systeem van de grootste gemiddelden.

Hierbij wordt het stemmenaantal van elke partij gedeeld door het aantal volle zetels plus 1. Dit is de eerste restzetel die verdeeld wordt. Deze berekening levert voor iedere partij een gemiddeld aantal stemmen per zetel op. De partij met het grootste gemiddelde krijgt de eerste restzetel.—————————————————————–


Kernfusie

Bij kernfusie worden twee of meer atoomkernen gecombineerd tot een derde zwaardere kern. Als atomen van lichte elementen zoals waterstof worden samengesmolten, wordt een deel van de massa omgezet in energie. Deze energie kan dan worden gebruikt voor stroomopwekking. In tegenstelling tot kernsplijting produceert kernfusie geen kernafval. En het heeft het extra voordeel dat de benodigde bron (waterstof) overvloedig aanwezig is.

Kernfusie staat echter voor enkele uitdagingen die tot nu toe de praktische toepassing ervan hebben belemmerd. De extreem hoge temperaturen die nodig zijn (meer dan 100 miljoen graden Celsius) betekenen dat het plasma in een magnetisch veld moet worden geïsoleerd om te voorkomen dat de wanden van de reactor smelten.

Een tweede belangrijke uitdaging is de turbulentie in de reactor, die ervoor zorgt dat de gegenereerde warmte weglekt van het plasma.

Maar de ontwikkeling gaat snel en kernfusie heeft geen radioactief afval.

—————————————————————–

Frustreren, frustratie

Frustreren wordt vaak gezegd alsof iemand kennelijk niet helemaal goed bij zijn hoofd is. In de zinsnede: “Hij is gefrustreerd” denkt menigeen dat diegene dat is.
De betekenis is echter geheel anders en tweeledig:

 1. Laten mislukken; of dwarsbomen
 2. Teleurstellen, ontmoedigen

Als iemand gefrustreerd wordt, wordt hij of zij gedwarsboomd, of ontmoedigd om datgene te doen wat hij of zij van plan is/was te gaan doen. Het heeft niets met de mentale gezondheid te maken.

In het algemeen impliceert frustratie een obstakel of een belemmering in het bereiken van een doel, het realiseren van een verlangen of het voltooien van een taak.

—————————————————————–